producten
Privacy

Overzicht producten en prijzen3) 

Storec - Cassette Calculator  -  LabType  -  ProType

 

Storec

Bij overstappen van AIS hoef je niet van archiefsysteem te veranderen:
wij nummeren je Storec scans snel en kosteloos om (zie ook deze help).

Storec is een scan- en archiveringssysteem waarmee in de apotheek recepten en andere documenten gescand worden. De scans worden vervolgens naar onze eigen beveiligde cloud verzonden. De cloud zorgt voor backups en beschikbaarheid van de receptscans gedurende de wettelijke bewaartermijn (op dit moment 15 jaar). Storec bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Storec PC - De scanapplicatie die op de PC met de scanner wordt geïnstalleerd.
  • Storec Viewer - De inkijkapplicatie die stand-alone en gekoppeld aan het AIS gebruikt kan worden.
  • Storec Online - De beheerswebsite.
  • Storec Mobiel - De (optionele) nakijkapp voor iPad en Android tablets. Zie hieronder.


Verwerkersovereenkomst

Oude Veldhuis Automatisering hanteert voor Storec deze verwerkersovereenkomst.


Prijs per scan

Storec werkt niet met licenties en je mag Storec PC en Storec Viewer op zo veel PC's installeren als gewenst. Je betaalt eenmalig een bedrag per uniek receptnummer en daarvoor wordt de scan 15 jaar bewaard. Als je in een jaar bijvoorbeeld 80.000 papiertjes scant met 65.000 verschillende receptnummers, betaal je de 65.000 nummers en niet de 80.000 scans.

Prijs voor receptscans: 1.57 cent per receptnummer2)  Prijs voor overige documenten: 1.57 cent per scan

NB: We hanteren voor de facturering een minimum van 25.000 scans (€ 393) per vestiging. Ook als je geen nieuwe scans meer toevoegt aan Storec en je wilt het bestaande archief in Storec behouden, betaal je dit minimum aantal scans per jaar. Storec wordt dan omgezet naar een zogeheten 'read-only' abonnement, zie hieronder onder het kopje Read-only Abonnement op Storec.


Opstart- en/of conversiekosten
Als je overstapt van een ander archiefsysteem op Storec, dan berekenen we geen kosten om het andere archief te converteren naar en te importeren in Storec.


Koppeling PharmaCom / Storec
PharmaPartners berekent ons per vestiging (OC-Code) kosten voor de koppeling tussen PharmaCom en Storec. We belasten deze kosten door aan de apotheek. Deze kosten bedragen per jaar: €355.4


Exitkosten
Mocht je met Storec stoppen em de scans willen doorgeven aan een andere partij, dan berekenen we €975.00 per vestiging voor het exporteren en overdragen van het archief aan je volgende archiefleverancier.

Na overdracht van de scans aan de volgende archiefleverancier kun je nog 4 weken zonder kosten de recepten in Storec opvragen, daarna verwijderen we je archief. Dat geeft je nieuwe archiefleverancier voldoende tijd om het Storec archief te converteren naar het nieuwe archief. Maak hier afspraken over met je nieuwe leverancier! Op verzoek kunnen we de scans langer bewaren. We brengen dan €52.50 per (deel van een) week per vestiging in rekening.


Read-only Abonnement op Storec

Indien je om welke reden dan ook besluit om het archief in Storec te behouden terwijl je geen nieuwe scans meer toevoegt, moet je een zogeheten "read-only" abonnement op Storec afsluiten, waarbij je ongeacht de grootte van je archief een vast bedrag per vestiging per jaar betaalt voor o.a. helpdesk-support, onderhoud software, dataverkeer, e.d. We berekenen dan geen verdere kosten meer voor de opslag. Een Storec Read-only abonnement loopt per kalenderjaar en dient voor 1 december te worden opgezegd anders wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Prijs per kalenderjaar: €540.00 per vestiging.


Storec Mobiel

Storec Mobiel is een aanvullende app voor Storec. Met Storec Mobiel kun je snel en gemakkelijk recepten nakijken op een tablet (iPad of Android). In tegenstelling tot de andere Storec applicaties, werkt Storec Mobiel niet alleen via een zorgnetwerk, maar ook veilig via het gewone internet. De recepten zijn daarmee ook thuis na te kijken. Klik hier voor meer informatie.

Prijs per kalenderjaar: €269.00


Klik hier voor meer informatie over Storec.

 


 

ProType Basis is gratis voor openbare apotheken met een abonnement op de KNMP Bereidingsmodule, mits het programma uitsluitend binnen de eigen vestiging worden gebruikt. De LNA Voorbeeld CBV's zijn uitsluitend beschikbaar voor afnemers van de KNMP Bereidingsmodule.
ProType Plus is gratis voor ROC's (opleiding AA) en de farmacie-universiteiten (RUG, RUU), mits het programma uitsluitend ter opleiding en in de opleidingslokalen worden gebruikt.

Registratie

Dit programma moet op de PC geïnstalleerd worden voor het onderhoud van licenties van al onze programma's behalve Storec. Daarnaast kan via het registratieprogramma gemakkelijk een backup van alle actuele databases gemaakt worden. Samen met Registratie wordt het programma Databasehulp geïnstalleerd, waarmee onder andere backups teruggezet kunnen worden.

Cassette Calculator

Als er twee injectievloeistoffen gemengd moeten worden voor een cassette of injectiespuit voor epiduraal gebruik vergt dat wat rekenwerk. Met dit programma is dat een stuk gemakkelijker. Cassette Calculator kan voor de te gebruiken preparaten gegevens uit ProType's database halen of je kunt zelf een omschrijving invullen. Klik hier voor meer informatie.

Dit programma wordt m.i.v. 01-01-2019 niet verder ontwikkeld en is vanaf die datum gratis te gebruiken (er moet nog wel een (gratis) abonnement voor worden afgesloten). Support loopt nog door tot 01-01-2021.

Prijs: gratis

LabType

Een programma voor statistische analyse van eigen bereidingen in de openbare Nederlandse apotheek. Klik hier voor meer informatie.

Dit programma wordt m.i.v. 01-01-2019 niet verder ontwikkeld en is vanaf die datum gratis te gebruiken (er moet nog wel een (gratis) abonnement voor worden afgesloten). Support loopt nog door tot 01-01-2021.

Prijs: gratis

ProType

Een programma voor onderhoud van chargebereidingsvoorschriften dat in twee smaken komt: Basis en Plus. De voorschriften die je met ProType maakt, kunnen ook met collegae gedeeld worden: mail ze direct naar elkaar of maak ze voor iedereen beschikbaar via het CBV Plaza. Klik hier voor meer informatie.

ProType Basis

Deze versie is typisch bedoeld voor stand-alone situaties zonder weegapplicatie. De voorschriften kunnen weliswaar gedeeld worden zodat ze vanaf verschillende werkplekken en/of door verschillende programma's benaderd kunnen worden, maar er heeft maximaal maar één programma/werkplek tegelijk toegang tot de voorschriften. Weegapplicaties hebben b.v. geen toegang tot de voorschriften op het moment dat ProType Basis geopend is.

Prijs per kalenderjaar voor niet-afnemers van de KNMP Bereidingsmodule: €250.00 (per computer per vestiging; 1 netwerklicentie) 1) 

ProType Plus

Deze versie is typisch bedoeld voor netwerksituaties of voor gebruik met weegapplicaties. Met deze versie kunnen meerdere werkplekken tegelijkertijd van de voorschriften gebruik maken. Weegapplicaties hebben eveneens volledige toegang tot de CBV's.

Prijs per kalenderjaar: €385.00 (per 2 computers per vestiging) 1) 

LNA Voorbeeld CBV's

Ongeacht de ProType versie heeft iedere afnemer van de KNMP Bereidingsmodule toegang tot de LNA Voorbeeld CBV's. De huidige versie bevat de LNA Voorbeeld CBV's van 24/01/2020 en wordt automatisch door ProType gedownload op PC's met internetverbinding.

 


Waarom automatische incasso?

Onze ervaring is helaas dat bij niet automatische incasso de betalingstermijn meestal (fors) wordt overschreden. Wij zijn een kleine organisatie. Als wij geen gebruik zouden maken van automatische incasso, zou de debiteurenbewaking ons veel tijd en geld kosten. Kosten die we door moeten berekenen aan onze klanten en dat willen we liever niet.


Bij sommige organisaties is automatische incasso niet mogelijk. Daarom bieden we wel de mogelijkheid om zelf te betalen. We hanteren hierbij echter een korte betalingstermijn van 14 dagen en brengen we administratiekosten in rekening3)  . Bovendien hanteren we een streng betalingsregime hetgeen inhoudt dat als er niet of te laat wordt betaald het abonnement onzerzijds wordt beëindigd en de software dan niet meer werkt. Voor heractivering daarna brengen wij extra kosten (€60.00) in rekening die voldaan moeten worden samen met de oorspronkelijke factuur alvorens wij de software weer activeren. Als we bij de heractiveringsfactuur geen gebruik kunnen maken van automatisch incasso, komen daar ook de administratiekosten bij op.


Door middel van automatische incasso beperken wij de kosten en kunnen we de tarieven laag houden. Graag hiervoor begrip!

 


 

1)  Prijzen voor programma's anders dan Storec zijn abonnementsprijzen per kalenderjaar. In december geactiveerde licenties worden in januari gefactureerd tegen het dan geldende tarief, tegelijk met het nieuwe jaarabonnement. Abonnementen worden aan het einde van het kalenderjaar stilzwijgend voor een jaar verlengd tenzij Abonnee het abonnement uiterlijk een maand voor afloop van het kalenderjaar schriftelijk opgezegd heeft.

2)  Prijzen voor Storec worden eenmaal per jaar berekend op basis van het te verwachten aantal scans voor de apotheek. Tegelijkertijd vindt de verrekening plaats van het aantal opgeslagen scans van het jaar ervoor. Er worden minimaal 15.000 receptnummers op jaarbasis in rekening gebracht. Een gemiddelde apotheek heeft circa 55.000 receptnummers op jaarbasis en zit ruim boven dit aantal. De leverancier van het AIS kan aanvullende kosten in rekening brengen voor installatie, levering en onderhoud van hardware en koppeling met het AIS.

3)  Alle prijzen zijn exclusief BTW, op basis van automatische incasso, inclusief alle updates gedurende de looptijd van het abonnement en support via e-mail. Bij uitzondering is betaling zonder automatische incasso mogelijk. Er worden dan per factuur administratiekosten berekend (€42.50, buitenland €57.50) en de betalingstermijn is 14 dagen. Support op maat is op verzoek mogelijk en wordt tegen uurtarief doorberekend.